Bli medlem

Du kan bli medlem på to måter:

1)

Bli medlem ved å betale 200,- til:

Norsk Pløying v/Øyvind Sandvold

Konto.nr 1644.12.41171

Betalingen må være påskrevet navn og adresse.

2)

Gå i nettbutikken og velg Årsmedlemskap