Norgesmesterskapet 2015 skulle egentlig ha gått på Hedmark. Men på grunn av problemer med å få istand en lokal komite har arrangement på kort varsel blitt flyttet til Tomt Gård ved Leirsund i Akershus. Mesterskapet blir en samkjøring med Akershus BU som har sitt FM i traktorpløying på samme tid og sted.

En stor takk til Akershus BU.
Årets mesterskap blir derfor avviklet på enkleste måte.